De kleine lettertjes

Lees onze privacy en cookie policy en onze terms of service. Jouw privacy is ontzettend belangrijk voor ons. Daarom verzamelen we zo weinig mogelijk data.

Privacy & cookie policy

Lees hoe we cookies 🍪 gebruiken en jouw privacy respecteren.

TOS

Wat je moet weten vooraleer je Prijzenvolger gebruikt.

Contacteer ons

Bij vragen of opmerkingen, contacteer Jelle, de maker van Prijzenvolger.

Privacy Policy

Bij Prijzenvolger beschermen we uw persoonlijke privacy en streven we altijd naar een hoog niveau van gegevensbescherming. Dit privacybeleid legt uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook uw rechten en hoe u daarop kunt reageren.

Het is belangrijk dat u het privacybeleid begrijpt en dat u zich veilig voelt bij onze verwerking van uw persoonsgegevens. U bent altijd welkom om contact met ons op te nemen als u vragen heeft. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Prijzenvolgers Data Protection Officer Jelle Van de Vliet via [email protected].

Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerking van persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met een fysiek levende persoon. Zo kunnen beeld- en geluidsopnamen die in een computer worden verwerkt, persoonsgegevens zijn, ook als er geen namen worden genoemd. Versleutelde gegevens en verschillende soorten elektronische identiteiten (zoals IP-nummers) zijn persoonsgegevens als ze kunnen worden gekoppeld aan fysieke personen.

Verwerking van persoonsgegevens is alles wat er gebeurt bij het omgaan met persoonsgegevens. Elke handeling die met persoonsgegevens wordt uitgevoerd, geldt als een vorm van verwerking, ongeacht of deze geautomatiseerd is of niet. Voorbeelden van veel voorkomende verwerkingen zijn verzamelen, registreren, ordenen, structureren, bewaren, herzien, overdragen en verwijderen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over jou als klant en met welk doel (waarom)? We proberen zo min mogelijk persoonlijke gegevens van onze gebruikers te verzamelen, maar we hebben doorgaans uw e-mailadres nodig om prijswaarschuwingen en andere sitegerelateerde berichten te kunnen leveren. Geef ons uw emailadres niet als u niet wilt dat wij contact met u opnemen. We verkopen uw emailadres niet en delen het niet buiten ons bedrijf. We zullen het op verzoek uit onze database verwijderen ([email protected]). Makkelijk, toch?

Afgezien daarvan zult u ons gebrek aan een cookiebeleid en cookiebanner opmerken. Dit komt omdat we op het moment van schrijven gebruik alleen een functionele cookie die nodig is om u te verifiëren (wanneer u ervoor kiest om dit te doen).

Terms of Service

Last updated: 2021-06-07

Onderstaande regeling is van toepassing op alle internet initiatieven van Jelle Van de Vliet en haar verbonden ondernemingen, hierna gezamenlijk genoemd 'het bedrijf', tenzij de websites van deze verbonden ondernemingen er uitdrukkelijk van zouden afwijken. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen, eraan gebonden te zijn en er zich naar te gedragen. De gebruiker geeft eveneens toestemming om de meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hierna bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met dwingende wetgeving, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

Voor al uw vragen of opmerkingen, gelieve ons te contacteren via [email protected].

Het bedrijf streeft ernaar dat de informatie op haar websites of sociale media betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de gebruiker. Het bedrijf geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Het bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info...), die voortvloeit of enigszins verband houdt met door het bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's. Dit ongeacht of het bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Het bedrijf houdt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

Prijzenvolger neemt deel aan het Bol.com Partnerprogramma, een affiliate programma erop gericht om websites de mogelijkheid te geven te verdienen aan het doorlinken van gebruikers naar Bol.com.

Bol.com en het Bol.com logo zijn trademarked van Bol.com BV.

Productprijzen en productbeschikbaarheden zijn nauwkeurig vanaf het aangegeven datum en tijdstip en kunnen worden gewijzigd. Elke prijs en beschikbaarheidsinformatie weergegeven op Bol.com op het moment van aankoop is van toepassing op de aankoop van het product.

Bedrijf

Prijzenvolger is een venture onder Fleet Ventures uit Antwerpen, Belgium.

Company number: BE0652.724.579

De beste Bol.com deals, recht in je inbox

Elke dag hebben onze bots 🤖 en Prijzenvolger deal finders🕵️ slechts één missie: de beste deals op Bol.com vinden. Samen duiken ze in onze bergen data op zoek naar de beste Bol.com deals. 83% van de deals die wij vinden staan niet als "deal" omschreven op Bol.com, en vind je nergens anders.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we laten je weten als we weer een geweldige Bol.com deal gevonden hebben.

Jouw privacy is zeer belangrijk voor ons. Lees onze Privacy Policy.